Transaktionshistorik

Din transaktionshistorik kan granskas och filtreras för visning av transaktionstyp eller status.

  1. Gå till Transaktionshistorik sidan,  som finns i "Meny" knappen på botten av skärmen, klicka på "Transaktionshistorik" genom "Kassören" och  följande visas:

    Följande tabell ger en beskrivning av fälten i innehav:
    Fält Beskrivning
    Transaktion Typ Visar vilken typ av transaktion du vill filtrera. Alternativen är: Insättning, Uttag, bonus och alla.
    Status Välj status för transaktioner. Alternativen är: Godkända, Misslyckade, avbrytna, pågående, återvända, Chargeback, behandlade och alla.
  2. Klicka på Sök. Skärmen visar ett filtrerad resultat med datum, typ och metod av transaktionen, samt hur mycket pengar och transaktionen status.