Τι είδους έγγραφα πρέπει να στείλω;

Μπορεί να σας ζητηθεί να αποστείλετε ορισμένα ή όλα από τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Ένα αντίγραφο με φωτογραφία ταυτότητας : Μπορείτε να στείλετε είτε ένα αντίγραφο του Διαβατηρίου σας, της Άδειας Οδήγησης ή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπτομέρειες, όπως το όνομα, η φωτογραφία και η υπογραφή σας είναι ορατά στο έγγραφο.
  2. 'Ενα αντίγραφο της πιστωτικής σας κάρτας (ες): Ένα αντίγραφο μπροστά και πίσω από την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε ως μέθοδο πληρωμής. Θα πρέπει να μπλοκάρετε τα οκτώ μεσαία ψηφία στο μπροστινό μέρος της κάρτας, και τον 3 ψήφιο κωδικό ασφαλείας στο πίσω μέρος του αντιγράφου της κάρτας.
  3. Απόδειξη της διεύθυνσης: Αυτό μπορεί να είναι ένας λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή μια δήλωση πιστωτικών καρτών. Θα πρέπει να είναι ένα πρόσφατο έγγραφο, που δείχνει το ονοματεπώνυμό σας στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό σας. Εάν παρέχετε μια δήλωση πιστωτικών καρτών βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τους οκτώ μεσαίους αριθμούς του αριθμού της πιστωτικής κάρτας.