Πώς τα έγγραφα φυλάσσονται με ασφάλεια από τη στιγμή που έχουν φορτωθεί;

Μόλις παραληφθούν τα έγγραφα σας, αυτά αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ένα ασφαλές περιβάλλον με πολύ περιορισμένη πρόσβαση.