Hur man spelar med Pengar eller på skoj

När du kommer till lobbyn, får du välja om du vill spela med pengar eller på skoj. Välj ditt alternativ genom att klicka på det. 

Du kommer först att behöva öppna ett konto. För förklaring om hur du öppnar ett konto, 

se Skapa ett konto sidan i hjälpmenyn.