Ρυθμίσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου των ρυθμίσεων όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Στην οθόνη, συμβουλές για το παιχνίδι: επιλέξτε στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού για τις συμβουλές ON ή OFF. Η προεπιλογή είναι ΟΝ, για να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς να παίξετε τα παιχνίδια τις πρώτες φορές.
  • Ήχος: Ενεργοποιήστε τα ηχητικά εφφέ του παιχνιδιού ON ή OFF.
  • Μουσική υπόκρουση: Ενεργοποιήστε τη μουσική υπόκρουση του παιχνιδιού ON ή OFF.
  • Προεπιλεγμένη τιμή κάρτας: Διαλέξτε την αξία της κάρτας που έχει επιλεγεί από προεπιλογή όταν ανοίγετε ένα παιχνίδι. Η προεπιλογή είναι μία.