Inställningar

Öppnar dialogrutan där du kan justera följande inställningar:

  • På speltips skärmen: välj att ha speltips PÅ eller AV. Standardinställningen är PÅ för att hjälpa dig att förstå hur man spelar spelen de första gångerna.
  • Ljud: Välj att ha ljudeffekterna PÅ eller AV.
  • Bakgrundsmusik: Välj att ha spelets bakgrundsmusik PÅ eller AV.
  • Standard-kort värde: Välj kortets standard värde när du öppnar ett spel. Standardinställningen är 10 kr.